Advanced Medical Solutions

Aktuality a akční nabídky


O společnosti

1992 Historie výroby a prodeje přístrojů značky PNEUVEN sahá až do roku 1992, kdy z části bývalého Výzkumného ústavu kovů v Panenských Břežanech vznikla společnost EKO-VUK, spol. s r.o. a převzala tento podnikatelský záměr.
1993 Již od roku 1993 jako první v České republice začala vyrábět přístroje pracující na principu sekvenční kompresivní drenáže určené pro léčbu lymfatických otoků, chronických žilních onemocnění, pro rehabilitaci a regeneraci. Zároveň jako jeden z mála výrobců, vyrábí a navrhuje vlastní příslušenství - návleky k přístrojům.
2011 V letech 2009 - 2011 na základě dlouhodobých zkušeností a ve spolupráci s odborníky došlo k inovaci celé produktové řady přístrojů PNEUVEN. Výsledkem jsou nové designové přístroje nabízející celou škálu nových uživatelských funkcí.
2012 Univerzálním právním nástupcem společnosti EKO-VUK, spol. s r.o. v oblasti výroby, prodeje a servisu přístrojů PNEUVEN a příslušenství se s účinností ke dni 30.4.2012 v souladu s projektem Rozdělení, stala společnost EKOVUK MEDI, s.r.o. se sídlem Na Maninách 1590, 170 00 Praha 7, IČO: 286 09 638.


Výhody a přednosti

 

Programové vybavení umožňuje pomocí dotykového ovládání nebo flashdisku provozovat přístroj v programovém režimu základním, kdy zvolená rychlost tlakové vlny a výsledný zvolený tlak ve všech komorách návleku je konstantní a v režimu GRADIENT, kdy zvolený tlak v komorách návleku klesá od periferie k centru.

Na flashdisk lze naprogramovat ve zvoleném režimu kterýkoli z padesáti osmi standardních masážních a rozmasírovacích programů pro léčbu končetin a jejich částí, boků a hýždí nebo jejich účelné kombinace s pevně stanoveným tlakem léčby v rozmezí 0-12 kPa. Zpětná kontrola pacienta lékařem přes flashdisk je při vybavení čtecím zařízením možná.

Přístroj lze ovládat manuálně pomocí dotykových tlačítek, nebo přiložením flashdisku na označené místo na přístroji. Samotná léčebná terapie je ucelený proces po jehož dokončení se přístroj sám uvede do stand by režimu a návlek se samovolně vyprázdní.

U přístroje typu 8.14 po uplynutí zvolené doby terapie nebo po proběhnutí zvoleného počtu cyklů je automaticky zahájeno vyprazdňování návleku, včetně jeho nuceného odsávání. Koncepce přístroje rovněž umožňuje pracovat v podtlakovém režimu. Ve spojení se speciálním příslušenstvím, tak lze přístroj užívat k vakuoterapii.

Průběh terapie je možno kontrolovat na světelném displeji, kde 7-14 LED diod označuje aktivní komory a současně jsou zobrazeny okamžité parametry probíhající terapie ( tlak, čas, gradient, typ programu a typ návleku).

Přístroje PNEUVEN umožňují individuálně upravit rozsah používaných komor. Funkce INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM se používá v případě, že z jakéhokoliv důvodu (obvykle u otevřených ran, nebo jiných defektů) je potřebné některou komoru či komory vyřadit z provozu.

Uživatelsky příjemná je funkce OBLÍBENÉ TERAPIE, která slouží pro rychlé zahájení vybrané , často používané terapie s přednastavenými parametry. Lze uložit max. 6 oblíbených terapií nebo u uložené terapie změnit nastavení.

Přístroj je osazen univerzálním konektorem, jenž slouží pro snadné a spolehlivé připojení celého dodávaného sortimentu návleků na ruce, nohy, břicho nebo hýždě. Barevné a tvarové rozlišení koncovek zamezuje záměně připojení na ventily přístroje a je zárukou správné funkce přístroje.

Jaké jsou přednosti přístrojů?

 • režim konstantního tlaku i režim gradient
 • jednoduché a přehledné dotykové ovládání, světelný displej
 • preso i vakuo funkce v jednom
 • programovatelný flashdisk
 • individuální program dle potřeb uživatele
 • uložení oblíbených terapií a jejich rychlé spuštění
 • změna parametrů terapie ( tlaku) v průběhu terapie
 • automatické nucené vyprazdňování návleků


Pro lékaře a pacienty

  Léčba v domácím prostředí

Použití přístrojů PNEUVEN  pro léčbu v domácím prostředí:

 • Pokud pojištěnec splňuje podmínky zdravotních pojišťoven může mu ošetřující lékař předepsat přístroj pro domácí léčbu včetně příslušného typu návleku.
 • Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku schválený revizním lékařem příslušné pojišťovny pak pacient nebo ošetřující lékař doručí přímo na obchodní oddělení naší společnosti, které objednávku vyřídí.
 • Před převzetím zdravotnické pomůcky je nutné podepsat Smlouvu o zápůjčce.
 • Na poukaz lze vydat pouze ZP předepsané lékařem.
 • Předepsat lze přístroje třídy STANDARD typ PNEUVEN MEDI 6.7 určené pro domácí léčbu, včetně vybraných typů návleků.
 • Přístroj je zapůjčen pacientovi obvykle na dobu 60 měsíců, návlek je možné předepsat jednou za dva roky - po předchozím schválení naším pracovníkem.

V číselníku VZP platném od 1. 12.2019 jsou zařazeny zdravotní pomůcky pod následujícími kódy:

   

zdravotní pomůcka

kód

Přístroj PNEUVEN MEDI 6.7

5003719

Návlek na ruku 7K

5003724

Návlek na nohu 7K - L 900mm

5003721

Návlek na ruku s ramenem 7K

5003725

Návlek na BH 7K

  5003722

Návlek kalhoty 7K

5003723

Návlek na ruku atyp 7K

4000131

Návlek na nohu atyp 7K

4000131

Návlek na BH atyp 7K

4000131

Opravy přístrojů pro tlakovou léčbu otoků

4100034

   

 

Více informací naleznete na www.vzp.cz